bemutatkozunk

Rólunk

Küldetésünk

Játszóházunk egyszerre legfeljebb 10 gyermek felügyeletét, gondozását, fejlesztését látja el hétköznap délelőttönként 8.00-12.00-ig. Bölcsődés és óvodás korú gyermekeknek tartunk foglalkozást, és biztosítjuk a szabad játék lehetőségét. Fontos a derűs, családias, barátságos légkör, melyben a gyermek önfeledten játszhat, fejlődhet és kibontakozhat a művészeti alkotó tevékenységeken keresztül. Küldetésünk, hogy a gyermekek a művészetek különböző ágain keresztül (dráma, tánc, vers, zene) az alkotás, önkifejezés által készségeikben fejlődjenek, személyiségük kibontakozzon.

Szakmai programunk

“Alapvetően 3 pedagógiai program mentén szeretném megvalósítani a foglalkozásokat. Ez a három pedagógia, nagymértékben befolyásolta a gondolkodásomat, a pedagógiai tevékenységről alkotott véleményemet.
a) Kokas Klára pedagógiája
2001-ben a Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán az a kimondhatatlan élmény ért, hogy találkozhattam személyesen Kokas Klárával és részt vehettem egy foglalkozásán. Lenyűgözött az egész személyisége, és az, ahogyan foglalkozott az emberekkel.” (részlet)

Szakmai program

Játszóházunk alaprajza